شرکای تجاری

باد افرا انرژی

باد افرا انرژی

شرکت دانش بنیان

طراحی و ساخت سیستمهای روشنایی خورشیدی با مشخصات منحصر بفرد

نگین آبراه اروند

نگین آبراه اروند

منطقه آزاد اروند

ارائه دهنده کلیه خدمات غواصی و دریایی، تعمیرات لوله ها، پایه سکوها و اسکله ها، خدمات لایروبی با تکنولوژی MSR جهت سدها، آبراهها و کلیه نقاطی که امکان لایروبی توسط شناور لایروب وجود ندارد و بازیافت شناورهای مغروق از بستر دریا

a

انرژی و ابنیه شیواکام

تهران

شرکت پیمانکاری نفت و گاز و تاسسیات